* Czy wiedzą Państwo jak wypełnić wniosek o kartę pobytu w Polsce?

* Czy szukają Państwo osoby która wyjaśni Wam na czym polega procedura przyznania zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały czy rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz karty pobytu?

* Czy wiedzą Państwo jak zdobyć zezwolenie na pracę?

* Czy znają Państwo przepisy prawne, które pozwolą przebywać legalnie w Polsce?

* Czy wiedzą Państwo jakie dokumenty są wymagane i jak je skompletować aby uzyskać kartę pobytu w Polsce?

* Czy chcieliby Państwo uzyskać obywatelstwo polskie,ale nie wiedzą Państwo jakie mają możliwości?

* Czy potrzebują Państwo pomocy w komunikowaniu się z urzędnikami w zakresie informacji o postępach Państwa procedury
oraz w odpowiadaniu na pisma urzędowe?

* Czy wiedzą Państwo jakie warunki trzeba spełnić żeby zaprosić cudzoziemca?

* Czy chcieliby Państwo abyśmy wspierały Państwa podczas wizyty w banku, szkole oraz pozostałych instytucjach i urzędach?

* Czy jako pracodawca wiedzą Państwo jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?


Jeśli poszukują Państwo odpowiedzi na powyższe pytania, proszę skontaktować się z nami, pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Chętnie będziemy wspierać Państwa w przeprowadzeniu procedury umożliwiającej pozostanie w Polsce legalnie.
Oferujemy swoje usługi na terenie Krakowa i Małopolski.
 
 
* Do you know how to fill in the Residence Card application?

* Are you looking for somebody to give you explanations on EU Resident Temporary, Permanent Stay Permit and/or Residence Card Procedures?*Do you know how to get Work Permit in Poland?


*Do you know the legal rules that can allow you to stay in Poland?

* Do you know what documents are required and how to correctly assemble them to get a Residence Card in Poland?

*Would you like to get the Polish Nationality but you don't know what chances you have?


* Do you need any help with getting your message across to Civil Servants while getting information about your case progress and how to reply to official documents?

* Do you know what conditions have to be fulfilled in order to invite a foreigner?

* Would you appreciate our help during your visit at a Bank, school or at any other institution or Public Services?

* As an employer, do you know how to legally hire a foreigner?


If you are searching for answers on the above questions, please send us an email and we'll help you getting the best solution.We will be glad to help you with getting through the process that would allow you to stay legally in Poland.
We offer our services on the territory of Krakow and of the Lesser Poland Voivodeship.
 

Zapewniamy skuteczną pomoc i wsparcie cudzoziemcom
oraz firmom zatrudniającym imigrantów,
w procesie legalizacji pobytu
a także wspomagamy łatwą integrację w Polsce.
*
We provide expats, and companies who employ expats with an effective assistance
and support in legalizing their stay and in a smooth integration in Poland.
*
Oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc w zakresie:

- wypełnienia wniosku :
* o zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (w przypadku osób spoza Unii Europejskiej)
* o rejestrację obywateli Unii Europejskiej oraz ich rodzin
* o zaproszenie dla cudzoziemca
* o przedłużenie wizy
* o wymianę karty pobytu
* o uzyskanie obywatelstwa polskiego

- skompletowania załączników do powyższych wniosków (pomoc w uzyskaniu stosownych dokumentów w innych urzędach)

- uzyskania zezwolenia na pracę

- załatwienia formalności związanych ze znalezieniem mieszkania oraz dokonaniem meldunku, założeniem konta bankowego, podjęciem nauki etc.
a także we wszelkich czynnościach pozwalających na łatwą adaptację w Polsce.
We provide you with a comprehensive and professional support in the field of:

- completing required official application forms:
* of Temporary, Permanent and of EU Resident's
Long-Term Permit (in the case of non-EU citizen)

* of EU citizens and members of their families registration
* of Foreigner Invitation
* of Visa Extension
* of Residence Card replacement
* of acquiring Polish Citizenship

- gathering all attachments necessary to the above mentioned application forms (assistance in obtaining supporting documents at other Public Offices)

- obtaining Work Permit

- finalizing all formalities for home search and Residence Registration, ​for Bank Account opening, for starting education etc.

and of any other procedures ensuring your smooth integration in Poland.
 
KONTAKT/ CONTACT US :

info@expatsinpoland.pl
 
odpowiadamy w ciągu 12 godzin / we reply within 12 hours

 

O NAS
*
Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze obcokrajowców,
zdobyte jako pracownicy administracji państwowej.

Posługujemy się biegle językami obcymi : angielskim, hiszpańskim, francuskim i polskim.

Wyróżnia nas profesjonalizm, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań oraz komunikatywność.

Gwarantujemy naszą skuteczność oraz indywidualne podejście do klienta.

ABOUT US
*
We have a broad experience in handling Foreigners' cases, gained directly during our employment at State Office for Foreigners.

We speak English, Spanish, French and Polish fluently.

While working with us, You will be pleasantly surprised by the high level of our services, the diligence in performing the tasks assigned to us and by our communication skills.

That is what distinguishes us from the rest!

We guarantee our effectiveness and an individual approach to each Customer.
*
TOP